021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2020

 

OPĆINA

GFI KONSOLIDACIJA 01.01.2020-31.12.2020

Bilješke uz konsolidaciju 31.12.2020.

GFI OPĆINA 31.12.2020

BILJEŠKE OPĆINA SUTIVAN GFI 31.12.2020

 

VRTIĆ

GFI VRTIĆ 31.12.2020

BILJEŠKE BIL 12-20 vrtić-

BILJEŠKE OBVEZE 12-20-vrtić

BILJEŠKE PR-RAS 12-20-vrtić

BILJEŠKE P-VRIO 12-20-vrtić

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-20-vrtić

 

KNJIŽNICA

GFI 2020 31.12.2020 KNJIŽNICA

BILJEŠKE BIL 12-20KNJIŽN

BILJEŠKE OBVEZE 12-20-knjiž

BILJEŠKE PR-RAS 12-20-knjiž

BILJEŠKE P-VRIO 12-20-knjiž

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-20-knjiž

 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2019

 

OPĆINA

BILJEŠKE OPĆINA SUTIVAN 2019

GFI OPĆINA SUTIVAN 31.12.2019

 

VRTIĆ

GFI VRTIĆ 31.12 2019

BILJEŠKE BIL 12-19 vrtić-

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-19-vrtić

BILJEŠKE PR-RAS 12-19-vrtić

BILJEŠKE OBVEZE 12-19-vrtić

BILJEŠKE P-VRIO 12-19-vrtić –

 

KNJIŽNICA

GFI KNJIŽNICA 31.12.2019

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-18-knjiž

BILJEŠKE PR-RAS 12-18-knjiž

BILJEŠKE P-VRIO 12-18-knjiž –

BILJEŠKE BIL 12-18 KNJIŽN-

BILJEŠKE OBVEZE 12-18-knjiž –

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018

 

OPĆINA SUTIVAN

GFI OPĆINA SUTIVAN 31.12.2018

BILJEŠKE OPĆINA SUTIVAN 2018

POTVRDA (OPĆINA SUTIVAN 2018)

Konsolidacija

Bilješke uz konsol. 31.12.2018.

VRTIĆ

BILJEŠKE BIL 12-18 vrtić-

BILJEŠKE OBVEZE 12-18-vrtić –

BILJEŠKE PR-RAS 12-18-vrtić

BILJEŠKE P-VRIO 12-18-vrtić –

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-18-vrtić

GFI Vrtić

KNJIŽNICA

BILJEŠKE BIL 12-18 KNJIŽN-

BILJEŠKE OBVEZE 12-18-knjiž –

BILJEŠKE PR-RAS 12-18-knjiž

BILJEŠKE P-VRIO 12-18-knjiž –

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-18-knjiž – – kopija

GFI Knjiznica

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2017

Bilješke uz GFI konsolidiran Općina Sutivan

GFI Općina Sutivan konsolidiran 2017

GFI OPĆINA 2017

BILJEŠKE BIL-općina 2017

BILJEŠKE OBVEZE–OPĆINA 2017.

BILJEŠKE PR-RAS-OPĆINA 2017

Tablice dani zajmovi 2017-_Biljeske

Udjel 2017 općina sutivan

GFI KNJIŽNICA 2017.

GFI VRTIĆ 2017.

BILJEŠKE BIL 12-17 knjiž –

BILJEŠKE BIL 12-17 VRTIĆ

BILJEŠKE OBVEZE 12-17-knjiž –

BILJEŠKE OBVEZE 12-17-VRTIĆ

BILJEŠKE PR-RAS 12-17-knjiž

BILJEŠKE PR-RAS 12-17-VRTIĆ

BILJEŠKE P-VRIO 12-17-knjiž –

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-17-knjiž –

BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-17-VRTIĆ

 

2016

  1. GFI Knjižnica 2016
  2. GFI Općina 2016
  3. GFI Vrtić 2016