021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Povećana visina Pomoći za novorođenu djecu

Povećana visina Pomoći za novorođenu djecu

Podsjećamo, Općina Sutivan je Odlukom o socijalnoj skrbi koju je donijelo Općinskog vijeća na svojoj 13. sjednici („Službeni glasnik Općine Sutivan 13/22 od 12. prosinca 2022.) utvrdila visinu Pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 1.350,00 € (napominjemo da je...

Obavijest o otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora na Rivi

           REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA SUTIVANJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  KLASA:372-01/22-01/0002URBROJ:2181-51-03/1-22-0005Sutivan, 12. prosinca 2022. godineO B A V I J E S To otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora na Rivi Obavještavaju...