021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Udruga maslinara ”ZLATO BRAČA” osnovana je na osnivačkoj skupštini i registrirana je 2011 god. i brojila je 61 član. Odmah nakon toga 2012 god. organizirana je glamurozna manifestacija maslinara Sutivana što je istu bacilo u financijski kolaps i gotovo do rasula. Zahvaljujuči entuzijazmu i shvaćajući važnost iste vodeći ljudi iste uspjeli su unatoč velikom rasulu članstva održati i konsolidirati istu sve do danas. Danas nas ima 21 član sa prisutnim interesom proširenja sa klasičnim pitanjem ” …aaa šta ja imam  od toga” a ne pitanjem šta mogu doprinijeti i zašto biti član udruge. Što to znači za mene i za samo misto koje je u prošlosti davalo na otoku Braču na tržište 1/3 poljoprivrednih proizvoda  i od toga uz ribarenje – živilo. Danas između ostalo kao i spomen na ta vremena naša udruga maslinara je JEDINA NA BRAČU. Rad i stanje udruge biti če Vam prezentiran kroz izvješće sa skupštine koja će se uskoro održati. Situacija u poljoprivredi vezana ne samo za maslinarsto u čitavoj državi je kao što znate  (blago rečeno) vrlo je delikatna . Jedini organizirani oblik zastupanja interesa poljoprivrede jesu udruge kojima je osim izražavanja nezadovojstva i primjedbi (koje u principu politika ni ne sluša) jedino sredstvo djelovanja kao i uzak prostor – samoorganiziranja.