021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Poštovani,

putem kontakt forme na desnoj strani možete prijaviti komunalnom redaru Općine Sutivan svaku sumnju u kršenje komunalnog reda.

Prijava kršenja komunalnog reda

8 + 1 =