021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Sutivan javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Sutivan na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0)21 638 134
 • putem faksa na broj: +385 (0)21 717 509
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: procelnica@sutivan.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Martina Burčul,
Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21403 Sutivan
Tel.: +385 (0)21 638 134
Fax: +385 (0)21 717 509
E-mail službenika za informiranje:procelnica@sutivan.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 08:00 do 15:00 sati

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13), (link)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12), (link)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/9679/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/0484/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/9764/0065/09144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/04), (link)
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), (link)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).