021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tajništvo: ANITA JURJEVIĆ

021 717 508, fax 021/717-509

anita@sutivan.hr

 

Načelnik: RANKO BLAŽEVIĆ

021 638 366

nacelnik@sutivan.hr

 

Pročelnica: MARTINA BURČUL

021 638 134

procelnica@sutivan.hr

 

Viši referent razreza i naplate općinskih prihoda:

021 717 506

racunovodstvo.sutivan@gmail.com

 

Viši referent za računovodstvo i financije: MARIA VRANIČIĆ

021 717 507

mariavranicic@gmail.com

 

Viši referent za komunalne poslove: PETAR ANIBALOVIĆ

098 138 1872

panibalovic@gmail.com

 

Viši referent za poslove izgradnje komunalne infrastrukture: TANJA MARTINOVIĆ

martinovictanja@gmail.com

 

Referent za EU fondove i informatičku podršku: VALERIO RADMILOVIĆ

valerio.radmilovic@gmail.com

 

Komunalni redar: TONĆI MATIJAŠ

095 197 1755

tonci.matijas84@gmail.com

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUTIVAN

Direktorica: TONČICA TONŠIĆ

Trg dr. Franje Tuđmana 1, telefon: 021/638-357, e-mail: tzo-sutivan@inet.hr , web: www.visitsutivan.com

MB: 1331485, OIB: 82153861983

HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆ

Ravnatelj: FRANJO MLINAC

Kala o konguli 2, telefon 021/718-000, e-mail: knjiznica-sutivan@otok-brac.info , web: moj-otok.com/wp/ari

MB: 2171066, OIB: 27987351665, IBAN: HR5723300031859200005

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i srijeda od 15 do 20:00 sati.

Utorak, četvrtak i petak od 10 do 15:00 sati.

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

Ravnateljica: DOLORES LJUBETIĆ

Kala o konguli 2, telefon: 021/638-470, e-mail: dvsutivan@gmail.com, web: djecji-vrtic-sutivan.hr

OIB: 65956274012