021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Detalji nove mreže besplatnog interneta

Detalji nove mreže besplatnog interneta

Nastavno na aplicirani projekt WiFi4EU kojim je Općina Sutivan dobila sredstva za izgradnju mreže besplatnog interneta donosimo Vam pregled odrađenog posla:U lipnju 2019. godine je započeo testni period besplatnog interneta koji je bio dostupan na šetnici (ulica...
Koncept postavljanja javnih skulptura u Općini Sutivan

Koncept postavljanja javnih skulptura u Općini Sutivan

Ovim dokumentom daju se smjernice za pristup planiranju i realizaciji postavljanja javnih skulptura na javnim površinama u Općini Sutivan. Predstavljen je teorijski okvir i uloga javne skulpture kao jednog od čimbenika komuniciranja identiteta mjesta te pristup...
Idejni projekt uređenja parka na šetnici

Idejni projekt uređenja parka na šetnici

Prostorno planiranje Općine Sutivan je jedan od najvažnijih programa rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan. Urbanistički planovi se donose nakon dugotrajne i pomne analize i u dogovoru s stručnim tijelima. Donosimo Vam na uvid idejni projekt uređenja...
6. humanitarni  božićni sajam “Brač za Božić uz pupoljke”

6. humanitarni božićni sajam “Brač za Božić uz pupoljke”

Održan je 6. humanitarni božićni sajam ˝Brač za Božić uz pupoljke˝.Hvala BFD Ciciljone, klapi Turanj, djeci i tetama dječjeg vrtića ˝Sutivan˝ na predivnoj izvedbi predstave, klapi Partenca što su nam se sami javili i uveličali sajam, klapi Kampanel, grupi Trio...