021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Proširenje mula i montaža Aqualifta

Proširenje mula i montaža Aqualifta

Počeli su radovi na proširenju mula na kojem će se montirali Aqualift, lift namjenjen spuštanju i podizanju u more za osobe s invaliditetom. Budući da sam Aqualift zauzima određenu površinu, Općina Sutivan je krenula u projekt rekonstrukcije postojećeg mula kako bi...