021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Osigurana sredstva za Aqualifter

Osigurana sredstva za Aqualifter

Zaokružena je financijska konstrukcija za izgradnju AQUALIFTERA koju smo najavili ranije na ovim stranicama. To je uređaj kojim Općina Sutivan želi podići standard boravka u Sutivanu osobama smanjene pokretljivosti ili invalidnim osobama u toku ljeta i omogućiti im...

Obavijest o testiranju kandidata na natječaju za pročelnika

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SUTIVAN OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA:112-02/17-01/0005 URBROJ: 2104/08-02/1-17-0007 Sutivan, 19.09.2017.G.   Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine...

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan

REPUBLIKA HRVATSKA                         SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                               OPĆINA SUTIVAN OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA:112-02/17-01/0005 URBROJ: 2104/08-02/1-17-0001   Sutivan, 01, rujna 2017.   Na temelju članka 19. stavka...

Obavijest i poziv svim obveznicima budućeg poreza na nekretnine

PREDMET:    Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine    Objavljujemo poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima   Dana 01. siječnja 2017.godine stupio...