021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
U tijeku je izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Sutivan u suradnji s Udrugom Zeleni plan iz Splita. Polazeći od razvojnih potreba za zelenu urbanu obnovu, ali i mogućnosti, ovom se strategijom utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini. Na temelju donesene Strategije definirati će se buduće mjere koje će doprinositi posebnim ciljevima definiranim Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine i Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine.


Nastavno na navedeno, molimo sve građane da ispune anketni upitnik, poveznica na anketu:

https://forms.gle/Q9HHpkJUY9YQWKBQ9

Molimo Vas da popunite anketu dajući kratke i jasne odgovore.