021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Registri ugovora i donacija

DONACIJE REGISTAR SVIH UGOVORA 2015.G. DRUGO REGISTAR SVIH UGOVORA 2015.G. NABAVA REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI     Please follow and like...

Javna nabava – asfaltiranje zaobilaznice

Troskovnik izmjena-dionica 1 i dionica 2 I FAZA – ZA JAVNU NABAVU Dokumentacija za nadmetanje – Zaobilaznica Kolnička konstrukcija U Elektroničkom oglasniku Javne nabave objavljen je postupak javne nabave za asfaltiranje zaobilaznice Sutivan Please follow...

Javna tribina

Općina Sutivan poziva vas na javnu tribinu koja će se održati u nedjelju 13. ožujka u 18.00 sati u prostorijama Narodne knjižnice Sutivan. Please follow and like...