021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Nove jerule i novi tamarisi

Nove jerule i novi tamarisi

Na plažama Grgina i Majakovac (ulice Domovinskog rata i Dr. Ante Starčevića) Općina Sutivan je izgradila nove kamene jerule i u njima posadila mlada stabla tamarisa koja će za nekoliko godina, kada narastu krošnje, se savršeno uklopiti u već postojeću aleju i pružati...
Novo kongulavanje ulica

Novo kongulavanje ulica

Nakon uređenja ulica Perića kala, Kale o Konguli, Općina Sutivan je pokrenula proces ponovnog kongulavanja ulice Put crikve i to u njenom najugroženijem dijelu na samom početku ulice. Po završetku postupka jednostavne nabave posao kongulavanja je dobila firma Viza...