021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na plažama Grgina i Majakovac (ulice Domovinskog rata i Dr. Ante Starčevića) Općina Sutivan je izgradila nove kamene jerule i u njima posadila mlada stabla tamarisa koja će za nekoliko godina, kada narastu krošnje, se savršeno uklopiti u već postojeću aleju i pružati toliko tražen hlad na našim prekrasnim plažama. Ulaganja u plaže i nove sadržaje na istima je sastavni dio rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan i dio plana razvoja Sutivana kao turističke destinacije.