021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Intervju sa načelnikom

Intervju sa načelnikom

INTERVIEW S NAČELNIKOM SUTIVANA   31 Prosinac 2016 U našem trećem intervjuu sa našim načelnicima porazgovarali smo sa načelnikom općine Sutivan, gospodinom Rankom Blaževićem i zamolili li ga da za vas komentira proteklo razdoblje i daje svoja predviđanja za vrijeme...