021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Kandidacijske liste kandidature i zbirne liste

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura izvršena je  30. travnja 2021. godine u 11:00 sati,  te od toga trenutka počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora. Zbirna lista načelnik Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista Općinsko vijeće...
Stivanska Kronika br. 5

Stivanska Kronika br. 5

Dragi mještanke i mještani Sutivana, poštovani prijatelji Sutivana,Kao što već znate, „Stivanska kronika“ u pravilu izlazi svake četiri godine, stoga je došao na red i na ovu, za nas posebnu, jubilarnu, petu Kroniku Sutivana. Svaka Kronika je bila posebna i...