021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Senzacionalna vijest

Senzacionalna vijest

Prije nekoliko dana u prestižnom svjetskom geološkom časopisu Terra Nova objavljen je rad geologa Tvrtka Korbara sa Hrvatskog geološkog instituta i njegovih suradnika: Iain McDonald, Vlasta Premec Fućek, Ladislav Fuček and Hrvoje Posilović;...
Spremna kulturna signalizacija

Spremna kulturna signalizacija

Spremna je za postavljanje “kulturna” signalizacija koju je osmislila Turistička zajednica, a kojom će se označiti svi važniji objekti kulturne baštine u Sutivanu. Radi se o 20 moderno dizajniranih ploča sa informativnim tekstom na hrvatskom i na engleskom...
Iskopi u tijeku

Iskopi u tijeku

U tijeku su iskopi na dvije lokacije u Sutivanu koje provodi Općina Sutivan. U Ulici stivanskih ribara radi se na spajanju jedne od vertikala na novi kanalizacijski sustav uređen u istočnom dijelu Sutivana. Na suprotnoj strani Sutivana na potezu Bistrica-Likva iskapa...
Razgovor sa načelnikom na Dalmatinskom portalu

Razgovor sa načelnikom na Dalmatinskom portalu

Ranko Blažević: Općina Sutivan peta je najbogatija u Hrvatskoj, a zbog priljeva stanovništva bilježimo rast nataliteta Načelnik Sutivana posebno je ponosan na sanaciju velikog duga i zaobilaznicu koju se čekalo 40 godina Malo kada se može čuti da je na škoju hitno...