021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U tijeku su iskopi na dvije lokacije u Sutivanu koje provodi Općina Sutivan. U Ulici stivanskih ribara radi se na spajanju jedne od vertikala na novi kanalizacijski sustav uređen u istočnom dijelu Sutivana. Na suprotnoj strani Sutivana na potezu Bistrica-Likva iskapa se kanal za postavljanje naponskih kabela za javnu rasvetu koju smo najavili jednoj od u prijašnjih objava.