021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Javni uvid

            REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA         OPĆINA SUTIVAN  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:351-01/16-01/0005 URBROJ:2104/08-03/1-16-0002 Sutivan, 26. srpnja 2016. godine   J A V N I   U V I D   U PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUTIVAN ZA...

Plan gospodarenja otpadom-rasprava

PGO SUTIVAN 2016-2022 Preko linka iznad ovog teksta možete pogledati nacrt Plana gospodarenja otpadom (PGO) u Općini Sutivan. Molimo vas da svoje primjedbe ili prijedloge objavite u polju za komentare ili pošaljete na adresu Općine.     Please follow and...