Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Sutivan Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru na...