021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

UPU SPILA veljača 2024

0_POSTSTANJEModel

1_Namjena-Model (1)

2_1_Promet-Model

2_2_ELEKTRO_-Model

2_3_VODA 2

2_4_ODVODNJA-Model

3_Oblici koristenja-Model (1)

4_Nacin i uvjeti gradnje-Model (1)

UPU Spila_Obrazloženje1

UPU Spila_provedbene odredbe (1)

UPU Spila_Sažetak za javnost

 

DOPUNE I IZMJENE UPU MAJAKOVAC 2022

Majakovac pročišćeni tekst srpanj 2022

ID UPU Majakovac – odredbe_PLAN NA SNAZI_integralni oblik

ID UPU Majakovac – odredbe_PLAN NA SNAZI_integralni oblik

ID UPU Majakovac – odredbe_PLAN NA SNAZI_pročišćeni oblik

ID UPU Majakovac – odredbe_PLAN NA SNAZI_pročišćeni oblik

ID UPU Majakovac_obrazloženje

ID UPU Majakovac_obrazloženje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjea Majakovac

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjea Majakovac

1_UPU_Majakovac_Namjena povrsina-Model

2_1_UPU_MAJAKOVAC_promet-Model

2_2_UPU_MAJAKOVAC_voda i odvodnja-Model

2_3_UPU_MAJAKOVAC_STRUJA-Model

3_1_UPU_MAJAKOVAC_Oblici korištenja-Model

3_2_UPU majakovac_Uvjeti gradnje-Model

 

DOPUNE I IZMJENE UPU ISTOK ožujak 2020

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU Istok

Odredbe za provođenje UPU Istok

4_UPU ISTOK_IZMJENE I DOPUNE_Uvjeti gradnje-Model_potpis

3_UPU ISTOK_IZMJENE I DOPUNE_Uvjeti korištenja-Model_potpis

2.4_UPU ISTOK_STRUJA-Model_potpis

2.3_upu istok_kanalizacija_corr-Model_potpis

2.2_UPU ISTOK_VODA-Model_potpis

2.1_upu_istok_promet_corr-1000_potpis

1_UPU ISTOK_IZMJENE I DOPUNE_Korištenje i namjena površina-Model_POTPIS