021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Spremna je za postavljanje “kulturna” signalizacija koju je osmislila Turistička zajednica, a kojom će se označiti svi važniji objekti kulturne baštine u Sutivanu. Radi se o 20 moderno dizajniranih ploča sa informativnim tekstom na hrvatskom i na engleskom jeziku koji će gostima omogućiti bolje upoznavanje mjesta u koje dolaze na odmor.