021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista/kandidatura izvršena je  30. travnja 2021. godine u 11:00 sati,  te od toga trenutka počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora.

Zbirna lista načelnik

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista Općinsko vijeće

Kandidatura Ranko Blažević

Kandidatura Franko Gospodnetić

Kandidacijska lista nositelj Bartul Lukšić

Kandidacijska lista nositelj Matko Radolfi

Kanddacijska lista HDZ