021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE POLIVALENTNE DVORANE SOKOLANA U SUTIVANU

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE POLIVALENTNE DVORANE SOKOLANA U SUTIVANU

Općina Sutivan obavještava sportske klubove, udruge, ustanove, grupe građana, rekreativce i ostale interesne skupine,  da najkasnije do 15.09.2017.godine predaju svoje Zahtjeve odnosno da iskažu svoje zanimanje za korištenje polivalentne dvorane Sokolana u Sutivanu....