021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Zaokružena je financijska konstrukcija za izgradnju AQUALIFTERA koju smo najavili ranije na ovim stranicama. To je uređaj kojim Općina Sutivan želi podići standard boravka u Sutivanu osobama smanjene pokretljivosti ili invalidnim osobama u toku ljeta i omogućiti im lagan pristup moru. AQUALIFTER će biti postavljen na mostiću iza mlina na BUnti. Za nabavku uređaja Splitsko-dalmatinska Županija sufinancira Općinu Sutivan sa 90000,00 kuna a ostatak sredstava do ukupne vrijednosti od 180250,00 kuna osigurat će sama Općina. Planira se postavljanje obaviti prije početka naredne turističke sezone. Ovim putem zahvaljujemo županijskim službama na potpori ovom humanom projektu.