021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Počeli su radovi na proširenju mula na kojem će se montirali Aqualift, lift namjenjen spuštanju i podizanju u more za osobe s invaliditetom. Budući da sam Aqualift zauzima određenu površinu, Općina Sutivan je krenula u projekt rekonstrukcije postojećeg mula kako bi isti bio prihvatljiv i podoban za pristup onima zbog kojih se projekt i radi; osobama s invaliditetom. Jedna od najpopularnijih mjesnih plaža, Likva, ima omogućen pristup osobama s invaliditetom, kao i plaža Bistrica. U jednom od najvažnijih općinskih projekata, čija projektna dokumentacija je u tijeku, “Prijateljima vrata otvorena” u objektima Kavanjinovih dvora (stambeni i gospodarski dio) i “staroj Bračplastici” kao i u bivšoj uljari i kinu za sve predviđene sadržaje projektiran je i pristup osobama s invaliditetom.