021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Novi tipizirani štandovi u Sutivanu

Novi tipizirani štandovi u Sutivanu

Općina Sutivan je u postupku nabave tri tipizirana štanda za prodaju autohtonih proizvoda. U sljedećim proračunskim godinama će se povećavati broj štandova temeljem iskaza interesa a namjera je postići jedinstveni i prepoznatljivi estetski standard kako bi zaokružili...

PROJEKT: Razgraničenje pomorskog dobra

Temeljem provedene jednostavne nabave, Općina Sutivan je s tvrtkom GEOKARTA d.o.o.  iz Splita ugovorila geodetske radove za potrebe projekta „Razgraničenje pomorskog dobra faza 2“. Razgraničenje pomorskog dobra faza 2 odnosi se na sljedeći obuhvat:  Duboka ...
Javni poziv za sufinanciranje sadnica

Javni poziv za sufinanciranje sadnica

Općina Sutivan sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Općine Sutivan da...