021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan je u postupku nabave tri tipizirana štanda za prodaju autohtonih proizvoda. U sljedećim proračunskim godinama će se povećavati broj štandova temeljem iskaza interesa a namjera je postići jedinstveni i prepoznatljivi estetski standard kako bi zaokružili dostupnost domaćih proizvoda na oku ugodan način. Zahvaljujemo se SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI na čelu sa županom Blaženkom Bobanom na sufinanciranju projekta Tipiziranog prodajnog štanda u iznosu od 50.000,00 kn.