021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko–dalmatinske županije  za 2019. godinu

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje udruga 2019.