021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Radionica o štetnim organizmima masline s naglaskom na crnu štitastu uš i trnovitog štitastog moljca je održana u sportskoj dvorani „Sokolana“ u srijedu, 29.03.2023. s početkom u 17:00 h.

Na radionici su predavanja održali stručnjaci HAPIH – Centra za zaštitu bilja: dr. sc. Mladen Šimala, dr. sc. Maja Pintar, dr. sc. Martina Kadoić Balaško, dr. sc. Adrijana Novak, Ivana Jakovljević, dipl. ing. i Lidia Bradarić, dipl. ing.

Fokus predavanja je bio na invazivnim štetnim vrstama crnoj štitastoj uši i trnovitom štitastom moljcu koji se se već „udomaćili” na području Općine Sutivan, no raspravljalo se i o drugim štetnim organizmima poput Patule, invazivnih kukaca, Mramorne stjenice i drugih.

Sve prezentacije koje su bile predmet izlaganja na radionici a  koje uključuju predložena sredstva kao i termine za korištenje istih su dostupne za download u ovom članku.

Općina Sutivan Vas poziva da ukoliko primijetite napad nekog od ovih štetnih organizama na vašim biljnim kulturama da isti prijavite Općini Sutivan koja će dalje proslijediti stručnim službama.