021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Novi tipizirani štandovi u Sutivanu

Novi tipizirani štandovi u Sutivanu

Općina Sutivan je u postupku nabave tri tipizirana štanda za prodaju autohtonih proizvoda. U sljedećim proračunskim godinama će se povećavati broj štandova temeljem iskaza interesa a namjera je postići jedinstveni i prepoznatljivi estetski standard kako bi zaokružili...
Pomoć Županije Splitsko-dalmatinske za novorođenu djecu

Pomoć Županije Splitsko-dalmatinske za novorođenu djecu

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban je donio Odluku o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2019. godini. Odluka je identična prošlogodišnjoj, a po kojoj je Općina Sutivan svrstana u 5. grupu (najrazvijenije općine i gradovi) što znači da će roditelji...