021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban je donio Odluku o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2019. godini. Odluka je identična prošlogodišnjoj, a po kojoj je Općina Sutivan svrstana u 5. grupu (najrazvijenije općine i gradovi) što znači da će roditelji od Županije Splitsko-dalmatinske za prvo dijete dobiti pomoć u iznosu od 500,00 kn, za drugo 600,00 kn, za treće 700,00 kn itd.

Napominjemo da su u proračunu Općine Sutivan osigurana sredstva za jednokratnu pomoć roditeljima novorođene djece u 2019. godini u iznosu od 3.000,00 kn po novorođenom djetetu.

Kompletnu odluku Župana kao i obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete možete pronaći na dnu članka.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete SDŽ

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu SDŽ