021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Donešene Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Istok

Donešene Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Istok

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Sutivan usvojene su dopune i izmjene Urbanističkog plana uređenja Istok čime su stvorene pretpostavke za urbanizaciju tog dijela Sutivana. Napominjemo, ovim izmjenama UPU Istok je usklađen s Izmjenama i dopunama Prostornog plana...