021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Sutivan usvojene su dopune i izmjene Urbanističkog plana uređenja Istok čime su stvorene pretpostavke za urbanizaciju tog dijela Sutivana. Napominjemo, ovim izmjenama UPU Istok je usklađen s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Sutivan donešenim 2017 godine, zaustavljena je daljnja apartmanizacija, kolnička konstrukcija ulica je sužena sa 11 metara na 7 metara, neke osi koje su ocijenjene od strane urbanista kao nepotrebne su ukinute… UPU Istok, kao i ostali urbanistički planovi nižeg reda, je donešen kako bi se zaustavio urbanocid koji se događao u prošlosti te kako bi se Sutivan okrenuo ka održivom razvoju.

Kompletnu prostorno – plansku dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku https://www.sutivan.hr/dokumenti/prostorno-planiranje/