021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Asfaltiranje ulica

Asfaltiranje ulica

Na području Općine Sutivan započeti su proljetni radovi; rekonstrukcija cesta, puteva,  Trga te ostalih komunalnih objekata uključujući i pripremne radove na plažama.Pazeći na sigurnost u prometu, za početak su asfaltirane vitalne ulice; ulica Bana Josipa Jelačića te...