021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Na području Općine Sutivan započeti su proljetni radovi; rekonstrukcija cesta, puteva,  Trga te ostalih komunalnih objekata uključujući i pripremne radove na plažama.

Pazeći na sigurnost u prometu, za početak su asfaltirane vitalne ulice; ulica Bana Josipa Jelačića te Kralja Zvonimira. Ulice su sanirane te su presvučene novim slojem asfalta. Također asfaltira se i ulica Stivanskih težaka uz manje popravke na brojnim nerazvrstanim cestama.