021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Potpisan je ugovor s Vodovodom Brač d.o.o. o izradi glavnog projekta vodoopskrbe poslovne zone Paklenica u Sutivanu. Temeljem provedenog natječaja Vodovod Brač je donio odluku o izboru najpovoljnije ponude za izradu glavnog projekta vodoopskrbe poslovne zone Paklenica na iznos od 177.890,00 kn s tvrtkom HIDROTECH d.o.o. Ova značajna investicija predstavlja još jedan iskorak u realizaciji infrastrukturnih rješenja i ostvarivanja preduvjeta za što veći gospodarski rast u Općini Sutivan. Od ostalih investicija koje su dogovorene u suradnji s Vodovodom Brač d.o.o. za napomenuti je daljnji nastavak radova na sustavu odvodnje otpadnih voda u ulici Grlica koji se odvija predviđenim tempom te promjena uređaja u kolektoru na Majakovcu (Macel) čija direktna posljedica je izostanak neugodnih mirisa koji su se širili u blizini kolektora. Projektna dokumentacija za sustave odvodnje otpadnih i oborinskih voda u ulicama Bana Josipa Jelačića i Hrvatskih velikana je završena te su projekti trenutno u fazi ishođenja građevinske dozvole.