021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Općina Sutivan, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova:

 

REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE OPĆINSKOG DOMA

Evidencijski broj nabave:  1/2021 MV

CPV-oznaka predmeta nabave: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

 

Prethodno savjetovanje objavljeno je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dostavu ponude u navedenom postupku nabave pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupaka nabave i odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

 

Dokumenti uz poziv:

DOKUMENTACIJA O NABAVI

PRILOZI DOKUMENTACIJE O NABAVI

PRILOG I,   IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU I ODGOVORNOSTI ZA NEDOSTATKE

PRILOG II,  IZJAVA VEZANA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBRA

PRILOG III, TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE DIJELA ZGRADE OPĆINSKOG DOMA

PRILOG V,  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PRILOG VII,PRIJEDLOG UGOVORA

GLAVNI PROJEKT, REKONSTRUKCIJA ZGRADE (preth.savj)

DON, ZGRADA OPĆINE (predh.savj)

UGOVOR O GRAĐENJU ZGRADA OPĆINE (predh.savj)

TROSKOVNIK _REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE OPĆINSKOG DOMA (preth.savj)