021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Sutivan za Bračke pupoljke

Sutivan za Bračke pupoljke

U Sutivanu je danas, 18.12.2016. održana Humanitarna biciklijada i tredicionalni Božićni sajam u sklopu tjedna “Bračkih pupoljaka”. Please follow and like...

Obnova kulturne baštine sredstvima EU

ODOBRENA EU SREDSTVA ZA NAJVEĆI OPĆINSKI PROJEKT DO SADA: “SUTIVAN – prijateljima vrata otvorena” Cilj projekta „SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena“ je revitalizirati i valorizirati bogatu kulturnu baštinu Općine Sutivan kako kulturnim tako i...

Objava javne rasprave

REPUBLIKA HRVATSKA     SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                      OPĆINA SUTIVAN          JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 350-01/16-01/0021 Urbroj. 2104/08-03/1-16-0007 Sutivan, 13. prosinca 2016. godine Temeljem  članka 96. Zakona o prostornom uređenju...