021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

U Sutivanu je danas, 18.12.2016. održana Humanitarna biciklijada i tredicionalni Božićni sajam u sklopu tjedna “Bračkih pupoljaka”.