021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna PPU-a

         REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA             OPĆINA SUTIVAN       JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:350-01/16-01/0021 URBROJ:2104/08-02/1-16-0004 Sutivan, 21. studenoga 2016. godine OIB:1493 4088 349     Na temelju članka 88. Stavka 2....
Obilježavanje dana sjećanja na Vukovar

Obilježavanje dana sjećanja na Vukovar

Dan sjećanja na žrtvu grada Vukovara, 18. studenog, Općina Sutivan obilježava tradicionalnim paljem svijeća u Vukovarskoj ulici u Sutivanu. Danas u  17.00 na parkiralištu “Pjover” dijeliti će se lampioni čije će svjetlo obasjati uspomenu na tužnu ali...
Komemoracija na Golom brdu

Komemoracija na Golom brdu

17. studenog u spomen-parku Golo brdo u Sutivanu održana je komemoracija žrtvama Domovinskog rata Nikši Dragičeviću i Luki Martiniću povodom 25-godišnjice tog nemilog događaja. Komemoraciju je organizirala Udruga dragovoljaca Domovinskog rata sa otoka Brača kojoj je...
Radovi na novom dječjem igralištu

Radovi na novom dječjem igralištu

Vezano za najavu iz travnja ove godine, započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta na “Pjoveru”, koje je projektirano po svim standardima sigurnosti djece. Montaža podloge i uređaja za igu je započela i očekuje se da će biti dovršena za nekoliko...