021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Vezano za najavu iz travnja ove godine, započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta na “Pjoveru”, koje je projektirano po svim standardima sigurnosti djece. Montaža podloge i uređaja za igu je započela i očekuje se da će biti dovršena za nekoliko dana. Sredstva za izradu igrališta prikupljena su isključivo od privatnih donacija.