021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Obavijest o izradi UPU-a povijesne jezgre Sutivana – Bunta

            REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SUTIVAN JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  KLASA:350-01/17-01/0035 URBROJ:2104/08-02/1-17-0005 Sutivan, 01. prosinca 2017. godine   Na temelju članka 88. Stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne...