021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Podjela božićnica umirovljenicima

Podjela božićnica umirovljenicima

Od dana 10.12.2019. (utorak) umirovljenici i osobe starije od 65. godina bez mirovine mogu preuzeti božićnicu (bakalar, boca vina i kalendar sa starim fotografijama Sutivana) u prostorijama Turističke zajednice Općine Sutivan u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Sa sobom...
Odobrene božićnice umirovljenicima

Odobrene božićnice umirovljenicima

Dana 19.12.2017.g. na šestoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sutivan usvojena je dopuna programa socijalne skrbi za 2017. godinu po kojoj je Općinsko vijeće odobrilo isplatu božićnica za umirovljenike i osobe starije od 65.g. koji ne ostvaruju mirovinu. Umirovljenici...