021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Od dana 10.12.2019. (utorak) umirovljenici i osobe starije od 65. godina bez mirovine mogu preuzeti božićnicu (bakalar, boca vina i kalendar sa starim fotografijama Sutivana) u prostorijama Turističke zajednice Općine Sutivan u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Sa sobom obavezno ponijeti osobnu iskaznicu. Božićnice se preuzimaju do 31.12.2019 godine.