021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Završena obnova konguli

Završena obnova konguli

Završena je obnova starih kongula na početku ulice Put Crikve. Radove ručnog skidanja i čišćenja kongula, ravnanje poda postavljanjem betonsko armirane podloge, zaštita instalacijskih cijevi i ponovnog postavljanja kongula je odradilo poduzeće VISA PROJEKT d.o.o. iz...