021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Završena je obnova starih kongula na početku ulice Put Crikve. Radove ručnog skidanja i čišćenja kongula, ravnanje poda postavljanjem betonsko armirane podloge, zaštita instalacijskih cijevi i ponovnog postavljanja kongula je odradilo poduzeće VISA PROJEKT d.o.o. iz Splita. Kongule su vraćene u istom rasporedu kao i prije obnove.