021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Nove jerule i novi tamarisi

Nove jerule i novi tamarisi

Na plažama Grgina i Majakovac (ulice Domovinskog rata i Dr. Ante Starčevića) Općina Sutivan je izgradila nove kamene jerule i u njima posadila mlada stabla tamarisa koja će za nekoliko godina, kada narastu krošnje, se savršeno uklopiti u već postojeću aleju i pružati...