021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Koncept postavljanja javnih skulptura u Općini Sutivan

Koncept postavljanja javnih skulptura u Općini Sutivan

Ovim dokumentom daju se smjernice za pristup planiranju i realizaciji postavljanja javnih skulptura na javnim površinama u Općini Sutivan. Predstavljen je teorijski okvir i uloga javne skulpture kao jednog od čimbenika komuniciranja identiteta mjesta te pristup...