021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr
Novi tipizirani štandovi u Sutivanu

Novi tipizirani štandovi u Sutivanu

Općina Sutivan je u postupku nabave tri tipizirana štanda za prodaju autohtonih proizvoda. U sljedećim proračunskim godinama će se povećavati broj štandova temeljem iskaza interesa a namjera je postići jedinstveni i prepoznatljivi estetski standard kako bi zaokružili...