021 63 83 66 nacelnik@sutivan.hr

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA SUTIVANPovjerenstvo za provedbu Natječaja KLASA:112-01/19-01/0001URBROJ: 2104/08-02/1-19-0005 Sutivan, 08. veljače 2019. godinePovjerenstvo za provedbu Natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel...